Možnosti zachování zařízení

Potřebnost a nezbytnost zařízení pro Moravu a nejbližší regiony Čech (viz mapa) – 

1. jako zařízení pro  chlapce ve věku 15-18 let

2. jako zařízení pro 1 skupinu chlapců  15 -18 let a  1 skupinu chlapců do 15 let. 

3. jako zařízení pro umístění chlapců v režimu plnění povinné školní docházky (do 15 let)

4. jako pobytové středisko výchovné péče

 

Aktuálně jsou v ČR zvýšené požadavky na umisťování dětí v režimu plnění povinné školní docházky (děti na základní škole).

V současné době jde především o to zachovat činnost zařízení, které má velmi dobré reference a jehož zánik v regionu by byl citelnou ztrátou možností pro region, děti i OSPOD, proto přicházíme s možností přijímat i děti docházející na základní školy.
 

Zachování stávajícího stavu:

1. dvě výchovné skupiny chlapců 15-18 let, a ambulance SVP s  nejnutnějším technickým zabezpečením stavu budovy - oprava střechy 100 000,-Kč, výměna oken 500 000,-Kč, kotlů 330 000,-Kč, a zateplení fasády 1 mil Kč tak, aby budova provozně a funkčně splnila základní požadavky vyhlášek pro ubytovací zařízení. Částečné financování úprav z FRM.

Transformace na:

2. zachování 1 skupiny chlapců 15-18 let, a vytvoření 1 skupiny pro chlapce pro plnění povinné školní docházky – buď formou spolupráce s běžnými ZŠ nebo možnost individuálního vzdělávání. Možnost využití úprav v budově – prostory SVP využít pro zbudování učebny pro ZŠ, ambulance SVP, řešení technického zabezpečení budovy podobně jako v bodě 1. Nutnost 1,5 úvazku na dopoledního učitele. Ambulanci SVP umístit do prostor města za nulový nájem.
Toto řešení nabízí možnost pružně reagovat na požadavky umístění chlapců různých věkových kategorii.

3. zařízení pro dvě skupiny chlapců v režimu plnění povinné školní docházky, kde je zřejmý nárůst počtu dětí v poslední době. Nejnutnější náklady na zabezpečení budovy podobně jako v bodě 1, pro ambulanci SVP hledat náhradní prostor za nulový nájem. Prostory SVP využít jako učebny pro žáky.  Nutnost navýšení úvazku na dopolední výuku 2. 5 úvazku.

4. pobytové středisko výchovné péče pro 12 – 16 dětí, poptávka po tomto zařízení v regionu je značná, je značný nedostatek volných míst k umístění dětí do pobytového SVP.