Názory rodičů a rodiny

Dopis p. Leksy na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy včetně odpovědi z MŠMT

Zvětšit
Zvětšit

Názor babičky - p. Zdeňka

Měla jsem 14 let v pěstounské péči vlastního vnuka, ale s příchodem puberty jsme nezvládali vzájemnou komunikaci a vnuk hlavně školu. Proto jsem byla nucena svěřit ho do péče odborníků.

Při výběru zařízení jsem byla nadšená, že ve Výchovném ústavu se střední školou ve Žďáru nad Sázavou má šanci se vyučit ve tříletém oboru truhlář. Teď horko těžko dokončil druhý ročník a neumím si představit, že by měl z nějakého důvodu změnit obor či prostředí.

S vedením, vychovateli či etopedem jsem v častém kontaktu, společně se snažíme překonat jeho problémy.

Od malička nesnáší velké množství lidí pohromadě, jsem vděčná za menší skupinu, kde mu může být věnováno více individuální péče.

Neumím si představit, že by byl přemístěn někam jinam, do velkého zařízení. To by nezvládl vůbec.

Myslím, že tohle zařízení funguje velmi dobře a jeho případné zrušené do budoucna v žádném případě nepodporuji !

Zdeňka

poručník vnuka

Názor maminky - p. Kružíková

Ráda bych Vám touto cestou poděkovala za všechno, co jste pro našeho syna Tomáše Kružíka a potažmo i pro nás - celou rodinu udělali. Tom je u vás už druhým rokem a my jsme velmi spokojeni. Po celou dobu pobytu nebyl žádný větší problém, Tom se dobře učí (v rámci možností) a pobyt u vás mu jednoznačně prospívá. Vzhledem k diagnóze ADHD to s ním není vždy lehké a jsme si toho plně vědomi. Je dobré, že se pohybuje jen v malé skupině kluků a to jak ve škole, tak ve výchovném ústavu. Individuální přístup je nenahraditelný. Víme, že Tom potřebuje „pevnou ruku“ a řád. Ten, kdo nemusel pracovat s těžkými ADHD dětmi si asi nedovede představit, jak těžká práce s nimi někdy může být, o to hůř, když jde o pubertální kluky. Proto doufáme, že vaše pracoviště bude i nadále fungovat, abyste mohli stále pomáhat, a to nejen dětem, ale i rodičům, kteří to mnohdy opravdu nemají lehké. Nebýt vašeho pracoviště, jsem si naprosto jistá, že by se náš Tom (a určitě i mnohé jiné děti se stejnou diagnózou) nikdy nevyučil, v životě by byl nešťastný a výrazně by se mu snížila možnost uplatnění v pracovní sféře.
Ještě jednou upřímně děkujeme a přejeme Vám, abyste přestáli všechny vrtochu úředníků a Vaše pracoviště i nadále fungovalo tak dobře, jako dosud. Práce, kterou odvádíte je neocenitelná, a jen ten (úředník), kdo nezná práci s ADHD dětmi a mládeží a neví, co to obnáší (a že to není ani trochu snadné) může vymyslet zrušení malých skupin a nahradit je sedmdesátihlavými! Pak, ať si tam jde pracovat sám. Myslím, že by rychle změnil názor...
 
S pozdravem Jana Kružíková 

Názor pěstounů - rodina Kopecká

Tímto dopisem bychom chtěli podpořit Petici za zachování výchovného ústavu ve Žďáře nad Sázavou. Zároveň bychom chtěli připojit naší zkušenost s tímto konkrétním zařízením.

Jako pěstouni jme se setkali s nelehkými životními situacemi, které nakonec vyústily k umístění syna do tohoto zařízení. I přesto,že začátky nebyly lehké pro všechny strany, vlivem velké snahy a osobního přístupu nejen p. ředitelky, ale všech zaměstnanců se nám podařilo společnými silami dovést syna k ukončení studia na odborném učilišti a připravit ho do běžného života.

Byla by velká škoda,kdyby toto zařízení zaniklo, protože v době byli jediní, kteří nám byli schopni a ochotni pomoci.
Neumíme si ani představit, že by někdo tuto možnost z jakýchkoliv důvodů neměl.

Velké díky rodina Kopecká

Názor maminky - p. Besedová

Paní vedoucí vychovatelko,

dovolte mi abych Vám napsala pár řádků a tím se s Vámi také rozloučila, protože můj syn a tedy i Váš svěřenec ukončil pobyt ve vašem zařízení.

Nejenže dovršil 18 let, ale i dodělal učební obor, za vše Vám a celému kolektivu, který pracuje pod Vaším vedením, nesmírně děkuji. Myslím si,že Vaše práce je velmi smysluplná.
Nahrazujete dětem rodinu a dokážete je zařadit do života. Dáváte jim takový základ do života, že se stávají pravoplatnymi členy této společnosti.

A za to,Vám všem patří velký dík. Vážím si vaši práce.

S pozdravem Besedová
 

Názor babičky - p. Kamojová

Dobrý den,

můj vnuk Lukáš Schneider je v ústavu ve Žďáru nad Sázavou. S vedením ústavu a výchovou jsem velice spokojena. Přála bych si aby to takhle pokračovalo i v dalších letech.

Děkuji.

S pozdravem Kamojová.


Sabina Leksová - nevlastní sestra

Zvětšit

Názor maminky - p. Třešňáková

Zvětšit