Nacházíte se: O nás / O zařízení

O zařízení

  • Péče o děti ve věku 15 (12) - 18, resp. 19 let, u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo vydáno předběžné opatření.
  • Jedná se o děti  s poruchami chování a emocí.
  • Zařízení má kapacitu 18 chlapců - 2 výchovné skupiny (po 8 dětech)
    startovací byt2 chlapci (již 13 let) – byt je ve vlastnictví města, kde je předepsán minimální nájem (55 Kč/m2)
  • Jedná se o plně otevřené zařízení, které  představuje formu ústavní péče, která odpovídá inkluzivnímu směřování pedagogiky a také plně respektuje práva dítěte na vzdělávání a zapojení se do běžných aktivit a podporuje jeho socializaci. Eliminují se tak negativní dopady po dobu nezbytně nutné intervence v segregovaném institucionálním prostředí.