Statistika naplnění kapacity

Od školního roku 2007/2008 do školního roku 2020/2021 včetně byla kapacita zařízení činící 18 chlapců průměrně naplněna ze 94% (vycházíme z údajů k 1.9. daných let).

Nejnižší počet chlapců byl k 1.9.2017 a 1.9.2018, avšak toto bylo zapříčiněno nařízením MŠMT, kdy jsme nesměli přijímat děti a zařízení mělo přejít na kapacitu jedné výchovné skupiny. Po mnoha jednáních s MŠMT se nám povedlo kapacitu obnovit a 1.9.2019 jsme měli kapacitu opět takřka naplněnou.