Nacházíte se: O nás / Statistika útěků

Statistika útěků

ÚTĚKY za 13 let zpětně

Od školního roku 2007/2008 do školního roku 2019/2020 včetně byl celkový počet útěků 203. Průměrně to za období 13 let činí přibližně 15 útěků za rok.

1) Délka trvání útěku

  • Převážně se jednalo o útěky v délce do 24 hodin (134 útěků, průměr cca 10 útěků za rok). Ve většině případů se chlapci nevrátili ve stanovený čas ze školy či z vycházky, nebo svévolně opustili zařízení a po několika hodinách se sami vrátili zpět.
  • U kategorie vícedenních útěků se jednalo především o případy, kdy se chlapci nevrátili ve stanovený den z dovolenky a přijeli např. až následující den (50 útěků, průměr cca 4 útěky za rok). Opět se ve většině případů vrátili chlapci sami.
  • U útěků trvajících déle jak týden (19 útěků, průměr cca 1 útěk za rok) se vždy jednalo o specifické situace a případy, kdy chlapci neměli, co ztratit. Např. věděli, že budou přeřazeni, v jednom případě se jednalo o závislého na pervitinu, další z chlapců byl přijat již na útěku a nadále v něm pokračoval. U většiny těchto případů byli chlapci zadrženi Policií ČR či jim skončila nařízená ústavní výchova.

Délka trvání útěků za jednotlivé školní roky

2) Opakování útěků

  • U poloviny případů se jednalo vždy o jediný útěk chlapce v daném školním roce. Je tedy patrné, že to byl spíše pokus o testování hranic a pravidel, chlapce chtěl zjistit, co se stane.
  • Jen u necelých 21% chlapců se jednalo o více jak třetí útěk za daný školní rok (opakovaný útěk).

3) Návraty z útěků

  • Většina chlapců se z útěku vrací sama, popř. setrvávají na útěku do ukončení ústavní výchovy. Jen 20% jich je zadrženo Policií ČR.