Nacházíte se: O nás / Vzdělávání

Vzdělávání

  • Všem chlapcům je  umožněno studovat na civilních školách, kam každodenně  samostatně docházejí, či dojíždějí.
  • Spektrum nabízených oborů je široké, od učebních oborů typu E až po maturitní typu L či nástavbové studium, čímž není dítě omezeno ve výběru svého budoucího směřování.
  • Vzdělání je považováno za významnou hodnotu a je prioritou zařízení. V tomto směru naše zařízení plně sdílí vize Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.
  • Mezi hlavní cíle vzdělávání patří osobnostní rozvoj přispívající ke zvyšování kvality lidského života a příprava na pracovní uplatnění

Nejčastěji navštěvované školy a učební obory